Firma urmareste sa realizeze si sa mentina un nivel ridicat al calitatii activitatilor desfasurate, satisfacerea clientilor, respectarea reglementarilor in vigoare, pregatirea si instruirea in permanenta a angajatilor.

Perspectivele noastre sunt:

  1. Satisfacerea cerintelor clientilor prin asigurarea cu produse si servicii care sa satisfaca cerintele, corelate cu respectarea riguroasa a clauzelor contractuale (termene de livrare si/sau executie), toate subordonate unui raport calitate-pret optim.
  2. Identificarea si informarea angajatilor si clientilor despre tehnologiile de ultima generatie in domeniul electric.
  3. Dezvoltarea unui sistem de relatii de parteneriat pe termen lung cu furnizorii existenti si altii noi.
  4. Satisfacerea cerintelor personalului prin asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea activitatilor, crearea unor modalitati optime de comunicare intre nivelele ierarhice, facilitati in domeniul formarii continue in plan profesional, motivarea si implicarea personalului in activitatea organizatiei.
  5. Asigurarea functionarii profitabile pe termen lung a organizatiei.
  6. Consolidarea pozitiei organizatiei pe piata din Romania

Managementul se angajeaza sa intreprinda actiunile necesare satisfacerii clientilor si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii.

Scopul principal al conducerii S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L. este de a asigura pe termen lung desfasurarea ritmica si in continua crestere a activitatii prin oferirea de produse electrice si servicii de proiectare si consultanta in domeniul energetic, la cele mai inalte standarde de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala. Pentru aceasta personalul organizatiei isi va focaliza intreaga energie si cunostintele profesionale astfel incât sa se ajunga la satisfacerea exigentelor clientilor nostri.

Managementul S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L. considera ca realizarea acestor deziderate este posibila prin dezvoltarea si implementarea unui Sistem de management integrat calitate, mediu, si sso si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia in conformitate cu cerintele standardelor de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008) , mediu (SR EN ISO 14001:2005) si sanatate si securitate ocupationala ( OHSAS 18001 : 2008 ).

Managementul de cel mai inalt nivel al S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L., in conformitate cu politica de calitate-mediu-SSO , isi propune urmatoarele

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Satisfacerea cerintelor clientilor prin asigurarea cu produse si servicii care sa satisfaca cerintele, corelate cu respectarea riguroasa a clauzelor contractuale (termene de livrare si/sau de executie), toate subordonate unui raport calitate-pret optim.
2. Identificarea si informarea angajatilor si clientilor despre tehnologiile de ultima generatie in domeniul energetic.
3. Dezvoltarea unui sistem de relatii de parteneriat pe termen lung cu furnizorii existenti si altii noi.
4. Satisfacerea cerintelor personalului organizatiei prin asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea activitatilor, crearea unor modalitati optime de comunicare intre nivelele ierarhice, facilitati in domeniul formarii continue in plan profesional, motivarea si implicarea personalului in activitatea organizatiei.
5. Asigurarea functionarii profitabile pe termen lung a organizatiei.
6. Desfasurarea activitatii in deplina conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile de calitate, de mediu si sso, aplicabile activitatilor, serviciilor, lucrarilor si produselor noastre;

7. Consolidarea pozitiei organizatiei pe piata României.
8. In calitate de Director Executiv, ma angajez sa asigur resursele necesare si imi asum intreaga responsabilitate pentru implementarea, certificarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu – SSO la toate nivelurile functionale si de executie din organizatie. Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza periodic implementarea si functionarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - SSO si se angajeaza pentru imbunatatirea continua a acestuia.
Toti angajatii, indiferent de statutul lor, sunt raspunzatori in a-si asuma in mod activ realizarea strategiei si politicii noastre privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea in munca.

Managementul se angajeaza sa intreprinda actiunile necesare satisfacerii clientilor si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat.

Managementul S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L este hotarat sa furnizeze clientilor nostri produse care sa indeplineasca cerintele de calitate bazandu-ne pe contributia tuturor angajatilor. Suntem constienti ca factorul cel mai important al succesului il constituie oamenii competenti si motivati, care au la dispozitie resurse materiale si manageriale, care lucreaza intr-un mediu sanatos si sigur.

Operand intr-un mediu economic globalizat si puternic concurential, avand de satisfacut cerintele tot mai mari ale clientilor, credem ca cele mai bune rezultate economice sunt strans legate de responsabilitatea pe care o simtim fata de angajatii societatii, clientii, actionarii, comunitatea locala si mediul inconjurator.
Pentru continua imbunatatire a celor mai bune practici de conducere in S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L., vom dezvolta si mentine un Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale in conformitate cu Standardul International SA 8000. În acest context conducerea S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L se angajeaza sa:
a. respecte in totalitate cerintele Standardului International SA 8000
b. respecte legislatia nationala si internationala, aplicabile in organizatia noastra ca si cerintele documentelor internationale listate in Manualul Responsabilitatii Sociale precum si ale altora privind drepturile angajatilor;
c. intreprinda masuri active pentru imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Responsabilitatii Sociale si implicit a conditiilor si relatiilor de munca si a calitatii produselor;
d. documentam, implementam, mentinem si comunicam intregului personal politica privind Responsabilitatea Sociala.
e. facem publica prezenta politica in domeniul responsabilitatii sociale a S.C.REEA PROCONS SERV S.R.L.
Orice angajat al S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L va fi sustinut, dupa nevoile organizatiei, pentru dezvoltare personala, instruire si i se vor acorda facilitatile necesare.
Reprezentantul Managementului pentru Responsabilitate Sociala numit de managementul de top are sarcina de a monitoriza si a asigura implementarea corecta si eficace a Sistemului de Management al Responsabilitatii Sociale al S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L in intregul sau.
Angajatii S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L., sunt cel mai important si valoros bun al nostru. Ei se numara printre cei mai buni din domeniu. Cunostintele, angajamentul, initiativele proprii si creativitatea constituie baza pentru succesul nostru comun si garantia, ca vom putea face fata tuturor provocarilor in viitor.
Comunicarea politicii si obiectivelor privind responsabilitatea sociala permite angajatilor sa aiba un cadru de lucru in raport cu care sa-si poata masura performanta individuala.
Dorim sa le oferim clientilor si salariatilor nostri solutii eficiente si durabile, care sa corespunda cerintelor cu privire la sistemele de infrastructura tot mai eficiente si complexe si provocarilor date de spatiul comun in care traim.

Obiectivele principale ale s.c. REEA PROCONS SERV s.r.l. pentru mentinerea si Imbunatatirea continua a propriilor produse si servicii sunt:

1. Mentinerea certificarii, imbunatatirea sistemului de management integrat, cautarea, determinarea si eliminarea constanta a neconformitatilor, reducerea cu 10 % pana la sfarsitul anului 2014.
2. Respectarea clauzelor contractuale si scaderea perioadei de incasare a creantelor cu 10 zile.
3. Imbunatatirea dialogului cu clientul, ceea ce permite identificarea nevoilor acestuia si, In consecinta, luarea masurilor necesare directionate catre satisfacerea cerintelor lui prin monitorizarea gradului de satisfactie de 2 ori / an.
4. Mentinerea licentierii ANRSC privind operarea in sistemul de iluminat public din municipiul Turda.
5. Urmarirea unei colaborari permanente si constante cu furnizorii de materiale si servicii, In scopul Intretinerii unor bune relatii, imprimand totodata o crestere continua a calitatii prin evaluare periodica (cel putin o data pe an).
6. Asigurarea Intretinerii corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, Incat acestea sa fie sigure in exploatare prin monitorizarea permanenta a procesului de mentenanta.
7. Instruirea intregului personal cel putin 24 ore / an.
8. Continuarea campaniei publicitare pentru promovarea imaginii societatii, asigurandu-se 0,2 % din profit.
9. Mentinerea atestarilor Anre.
10. Realizarea de investitii pentru amenajarea sediului firmei si dispecerat pentru iluminat public pana la 30 septembrie. 2014.
11. Mentinerea certificarii pe SA de Responsabilitate sociala.
12. Obtinerea de contracte de concesionare a Serviciului de iluminat public - cel putin 1 contract pe anul 2014.
13. Imbunatatirea continua a pozitiei si prestigiului obtinut pe piata serviciilor prin cresterea calitatii si profesionalismului.
14. Cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor recuperabile si periculoase cu minim 10%.
15. Nici un eveniment, incident , accident pe linie SSO. 16. Cresterea profitabilitatii si eficientei utilizarii capitalului propriu.
17. Sa furnizam un mediu de lucru si dezvoltare profesionala In care sunt respectate drepturile si demnitatea tuturor, fara discriminare, prejudecati, intimidare si fara orice forma de hartuire.
18. Sa ne respectam angajatii si multitudinea culturilor din care provin si a ideilor acestora prin aprecierea creativitatii si curajului de a gandi original.
19. Sa promovam colaborarea, munca In echipa si Impartasirea cunostintelor tehnice Increderea si integritatea.
20. Sa respectam societatea In care muncim si traim.
21. Sa respectam angajamentul responsabil al organizatiilor cu care colaboram pe planul social.
22. Sa ne Ingrijim de angajatii nostri, prin asigurarea dezvoltarii profesionale si prin oferirea sigurantei unui loc de munca pe termen lung.
23. Corelarea continua Intre pregatire / calificare, continutul muncii si sistemul de salarizare.